5wk.com娱乐城

站内搜索
太阳城集团在线娱乐

 

产品中心

Products

 • 关键字:
 • 内容:
当前位置: > 理化检测产品标准品 太阳城集团2138

标准品

标准品

商品分类描述:

 主要销售FLUKA、SUPELCO、RDH、SIGMA、ALDRICH、Sigma-Aldrich、日本林纯药及德国DR等多个品牌标准品,同时还销售国产单一标准溶液以及混合标准溶液,品种齐全,能够满足各种分析测试的需求。主要类别包括: ·农药标准品 ·兽药标准品 ·食品添加剂类标准品 ·偶氮类标准品 ·多氯联苯类标准品 ·多溴联苯标准品 ·国产农药标准溶液 ·金属元素标准溶液
货号 名称 产品说明 规格 操作
  C10046000 103-23-1

规格: 0.25g/瓶

购买
  C10167500  

规格: 0.1g/瓶

购买
  C10173040 92-67-1

规格: 0.1g/瓶

购买
  C10202000  

规格: 0.25g/瓶

购买
  C10206355 91-59-8

规格: 10mg/瓶

购买
  C10207500  

规格: 0.25g/瓶

购买
  C10215000 101-80-4

规格: 0.25g/瓶

购买
  C10215500  

规格: 0.25g/瓶

购买
  C10266000  

规格: 0.25g/瓶

购买
  C10536000  

规格: 0.1g/瓶

购买
  C10648000 101-77-9

规格: 0.25g/瓶

购买
  C11352000  

太阳城集团2138

购买
  C11430000  

规格: 0.25g/瓶

购买
  C12194800  

太阳城集团2138 0.1g/瓶

购买
  C12197600 95-80-7

规格: 0.25g/瓶

购买
首页上一页123...262263下一页末页